28 Temmuz 2012 Cumartesi

Petra Antik Kentine Nasıl Gidilir?

Petra Antik Kentine Nasıl Gidilir?


Dünyanın yeni yedi harikasından birisi olan Petra Antik Kenti Ürdün’de Wadi Musa şehri yakınlarında bulunur. Antik kente girmek için Ürdün’ün başkenti Amman’a uçakla girmek en uygun yoldur. Ya da deniz yolu ile Akabe Körfezi’ne gidilebilir. Eğer Amman üzeri gidilecekse Petra Antik Kenti Ürdün’ün başkentine yaklaşık 250 km uzaklıktadır. Amman’dan çok fazla ziyaretçi gelen antik kente sürekli otobüs seferleri bulunmaktadır. Akabe körfezi yolu kullanılacaksa körfez antik kente yaklaşık 130 km uzaklıktadır.

 

Antik kente çok yakın olan Wadi Musa şehrinde çeşitli konaklama seçenekleri bulunmaktadır. Bazı uluslar arası otel gruplarına ait otellerde şehre çok yakın konumda konaklama imkanı sunmaktadır. Ürdün Türk ziyaretçiler için vize uygulamıyor.  

27 Temmuz 2012 Cuma

Petra Antik Kenti 3 Boyutlu Video Turu

Petra Antik Kenti 3 Boyutlu Video TuruGüney Ürdün’de Wadi Musa şehrinde bulunan Petra Antik Kenti yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış Nebati İmparatorluğunun başkentidir. Kumtaşı kayalar içerisindeki Siq adı verilen ve zaman zaman birkaç metreye kadar daralan bir geçitten yaklaşık 1 km içerde yer alan Antik Petra Kenti uzun süre üzerinde insan yerleşimi bulunmadığı için günümüze kadar hiçbir tahribata uğramadan gelmiştir.
 
Petra Antik Kenti 3 Boyutlu Turu 1812 yılında İsveçli maceracı ve gezgin Johann Burckhardt keşfedene kadar Batı Dünyasının haberdar olmadığı şehir o tarihten itibaren özellikle Batılı turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaşmıştır. 1985 yılında UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası” listesine alınan görkemli şehir Petra, 2007 yılında oluşturulan Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında yer almıştır. Petra Antik Kentinin 3 Boyutlu Video Turunu yukarıdaki linki kullanarak izleyebilirsiniz.

14 Temmuz 2012 Cumartesi

Petra Antik Kentinin Tarihi

Petra Antik Kentinin Tarihi

Petra antik kentine ait ilk kalıntılar yaklaşık MÖ 10.000’e tarihlenen üst paleolitik döneme ait kaya sığınağıdır. Yaklaşık MÖ 5000 yılına tarihlenen Neolitik dönem köy kalıntıları ortaya çıkartılmıştır. Petra bölgesi Eski Ahit’te MÖ 1200 civarında erken Demir çağında Edom(kırmızı) olarak geçer. Petra ilk defa tarihsel kaynaklarda MÖ 647 yılında Asur Krallığının düşmanları arasında sayılır ve kent bu şekilde yazılı tarih sahnesine çıkar.
  

MÖ 4 – 6 yüzyıllarda Arap Yarımadasının kuzey kesiminde yaşayan göçebe Nebati kabilesi, güneyde Edomluların kontrolünde bulunan kumtaşı kayalıklardan oluşan Petra bölgesini yavaş yavaş ele geçirdi. Petra kenti aynı zamanda Musa Peygamberin vadisi anlamına gelen Wadi Musa’nın başında yer alır ve Musa Peygamberin burada asasını yere vurarak yerden su fışkırdığına inanılan kutsal yerlerdedir. Aynı bölge Nebatiler döneminde kutsal tanrı olarak inanılan Dushara kutsal alanı olarak da saygı duyulan yerlerin başında gelmiştir.MÖ 1200 yılından sonra sürekli yerleşim bulunan Petra Antik Kenti antik kervan yollarının üzerinde bulunması, kumtaşı kayaların doğal bir savunma sistemi oluşturması, insanların antik çağa göre çok üstün bir mühendislik bilgisi ile yapılmış olduğu kanal sistemi ve baraj sayesinde istikrarlı su kaynaklarının bulunması, Nil vadisi gibi zengin tarım alanlarına yakın olması ve hayvancılık açısından uygun konumda bulunması nedeniyle uzun süre tarih sahnesinden silinmemiş ve günümüzde Dünyanın Yeni Yedi Harikasından biri olarak anılmasına neden olan başyapıtların ortaya çıkmasını sağlamıştır.Petra antik kentinin parlak dönemlerini yaşamasının ve zenginliğe ulaşmasının temel nedeni antik çağda çok kritik iki ticaret yolunun kesişme bölgesinin çok yakınında olmasıdır. Akdeniz’i yani Eski Yunan ve Roma İmparatorluğunu, Fars coğrafyasına yani Hindistan ve Çin’e (İpek ve Baharat Yolu) bağlayan antik ticaret yolu ile Kızıldeniz ve Suriye’yi birbirine bağlayan yani Anadolu ve Mezopotamya topraklarını Mısır ve Kenan’a bağlayan ticaret yolu Petra Antik Kentine yaklaşık 20 km uzaklıkta kesişiyor ve bu yollar kentin zenginliğine zenginlik katıyordu. Gerçi Nebatiler ilk dönemlerde antik çağ ticaret kervanlarını yağmalamışlar ancak zamanla kervanların güvenliğini sağlamak için vergi toplayarak şehri bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir. MÖ 2. Ve 3. Yüzyıllarda şehir kervan ticaretinin zengin ve güçlü bir merkezi haline gelmiştir. Bu zenginlik sayesinde Nebatiler MS 106 yılına kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Petra’nın yumuşak kumtaşı kayalarına anıt mezarlar, görkemli tapınaklar, kaya mezalar, evler, ticarethaneler inşa etmişlerdir. Başlangıçta daha çok Mısır ve Asur etkisinde yapılar inşa etseler de, sonrasında eski Yunan ve Roma etkisinde kalmış kendilerine özgü mimari eserler vermişlerdir. Bu yapıtların çok büyük bölümü günümüze kadar ayakta kalmıştır. Bu eserlerin günümüze kadar korunmasının temel nedeni bölgenin çok az yağmur almasıdır. Eğer bölge yağışlı bir yerde olsaydı kayaya oyulmuş eserlerin büyük bir bölümü suyun etkisiyle ufalanır ve yok olurdu.MS 106 yılında Nebati Krallığı Roma İmparatorluğunun kontrolüne girmiştir. Roma döneminde birkaç yüzyıl daha Petra antik kentine çok sayıda yapı ve kaya bir yamaca 8000 kişilik bir tiyatro inşa edilmiştir. MS 324 yılında Roma İmparatoru Konstantin’in Roma İmparatorluğunun dini olarak Hristiyanlığı seçmesi ile birlikte şehir Hristiyanlaştırılmış ve Nebati kültürü büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. Sonraki 300 yıllık dönemde kent Bizanslıların egemenliğine girmiştir. Semaverler türbesinde bulunan bir yazıtta 5. Yüzyıla kadar kentte bir piskoposluğun bulunduğu sonrasında Hristiyan kilisesine dönüştürüldüğü tespit edilmiştir.Nebati kültürünün Hristiyanlık ile birlikte ortadan kalktığı şehir, ticaret yollarının değişmesi sonrasında altın çağlarının gerisinde kalmıştır. İslam dinin ortaya çıkması ile birlikte şehir yavaş yavaş İslam güçlerinin kontrolüne girmiştir. 7. ve 8. Yüzyılda meydana gelen depremler sonrasında şehir çöküş dönemine geçmiştir. Sırasıyla 661 yılında Emevilerin, 750 yılında Abbasilerin kontrölüne giren kent önemini iyice yitirmiştir. Bu dönemden sonra yalnızca 12. Yüzyılda şehre önemsiz bir haçlı kalesi inşa edilmiştir. Sonrasında şehrin tamamen terk edildiği gözlenmektedir.  Yerel halk tarafından bilinmesine rağmen antik kentin tarih sahnesine yeniden çıkışı 1812 yılında gerçekleşmiştir. İsviçreli maceraperest Johann Burckhardt akıcı Arapçası ve Müslüman görüntüsü ile Ortadoğu’da geziler yapan bir kâşifti. Şam’dan Kahire’ye giden ve az bilinen bir yol üzerinde yolculuk yaparken çöl bedevilerinden hiçbir Avrupalının görmediği Sharra Dağlarında görkemli bir antik kentin bulunduğuna dair hikâyeler dinledi. Hikâyedeki antik kente ulaşması çok kolay olmadı. Çünkü antik kente bir yabancı olarak gitmesi çok kolay değildi. Yerel halk antik kent çevresinde Musa Peygamberin kardeşi Harun’un (Aaron) mezarının olduğuna inanıyordu. Oda bu bilgiyi kullanarak Musa Peygamberin kardeşi Harun’un (Aaron) mezarına kurban adamak istediğin söyledi. Bu olayı gerçekleştirmek için yerel halktan bedeviler kiraladı ve kurbanla birlikte yola çıktı. Yerli bedevilerin yol göstermesiyle uzun süre dar bir vadide ilerleyen grup maceraperest Johann Burckhardt’ın Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında sayılan Petra Antik kentini “yeniden keşfetmesini” sağladı.       

Petra Antik Kenti Nerededir

Petra Antik Kenti Nerededir?


Petra Antik Kenti Ürdün’ün başkenti Amman’a 250 km uzaklıkta bulunur. Günümüzde Ürdün topraklarında kalan Petra antik kenti Akabe körfezi ile Lut gölü arasında kalan kayalık bölgede yer alır. Antik kentin Akabe körfezine uzaklığı yaklaşık 130 km’dir.


Daha Büyük Görüntüle

Petra Antik Kenti Nerede

Petra Antik Kenti Nerede?

Petra Antik Kenti Ürdün’de Wadi Musa şehrinde bulunur.   Petra Antik Kenti Arabistan Yarımadasında, günümüz Güney Ürdün topraklarının Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasında bulunan kumtaşı kayalıklardan oluşan bölgede bulunur. Antik Kent Ürdün’ün başkenti Amman’a 246 km, Akabe körfezine ise 128 km uzaklıktadır. Şehir denizden 1700 metre yüksekte bulunan Atatia ve Mubak dağları arasındaki kısımda bulunur. Bu dağlık bölge antik kentin oldukça iyi bir şekilde korunmasını da sağlamıştır. Petra İsrail, Sudi Arabistan ve Mısır’a yakın konumdadır.

Petra Antik Kenti ve Ürdün Haritası

Petra Antik Kenti Resimleri

19. yy.'da yerel halk bu yapıda hazine olduğuna inandığı için bu ad verilmiştir. Aslında bu görkemli bina bir anıt mezardır.

Manastır Bizans döneminde kilise olarak kullanılmıştır.

Petra Antik Kentine 1,2 km uzunlukta doğal kaya tünellerle gidiliyor.

Petra Antik Kentini ani su baskınlarından korumak için yapılmış ve günümüzde restore edilmiş baraj yapısı

Petra Antik Kenti kaya mezarları

Petra Antik Kenti Siq Tüneli

Petra Antik Kenti 8 bin kişilik tiyatrosu

Petra Antik Kenti Büyük Tapınağı

Petra Antik Kenti 500 yıl boyunca Akabe Körfezi ile Ölüdeniz arasındaki vadide hüküm sürmüş olan Nebatilerin başkentidir. Şehir günümüze kadar neredeyse hiçbir değişikliğe uğramadan doğal olarak korunduğu için Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasına seçilmiştir. Antik kentin birbirinden güzel yapılarını yukarıdaki fotoğraflardan izleyebilirsiniz.

13 Temmuz 2012 Cuma

Petra Antik Kentinde Çekilen Filmler

Petra Antik Kentinde Çekilen FilmlerSinbad and the Eye of the Tiger (1977)

Terra X - Expedition ins Unbekannte (1984) TV Seri

Indiana Jones: Son Macera (1989)

Xin A Li Ba Ba (1989) yada A Li Ba Ba (1989)

Mortal Kombat: Annihilation (1997)

Çölde Tutku (1997)

Son of God (2001) TV Series

Mumya Geri Döndü, (2001)

Spiritual Warriors (2006)

Digging for the Truth (2007) TV Series

Lady and Her Slaves

Transformers: Revenge of The Fallen (2009)

Dünyanın Yeni 7 Harikası

Dünyanın Yeni 7 Harikası
1-     Ürdün'deki Petra Antik Kenti,


2-     Çin Seddi,


3-     Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli,


4-     Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti,


5-     Meksika'daki Chichen Itza Piramidi,


6-     İtalya'nın Roma kentindeki Kolezyum ve


7-     Hindistan'daki Tac Mahal anıtmezarıdır.

10 Temmuz 2012 Salı

Petra Antik Kenti Otelleri

Petra Antik Kenti Otelleri

Ürdün’de bulunan Petra Antik Kenti’ne gitmek, kentin bulunduğu Wadi Musa şehrinde konaklamak istiyorsanız sizlere birkaç öneri. Tabiki web sitesi olan otellerin sitelerine girip kendinizde inceleyebilirsiniz.  

Moevenpick Resort Petra‎

P.O. Box 214

Petra 71810, Jordan

(0)3 215 7111


moevenpick-hotels.com/en/pub/hotels_resorts/worldmap/petra/welcome.cfm
moevenpick-hotels.com/en/pub/hotels_resorts/worldmap/petra_nabatean_castle/welcome.cfm

Beit Zaman Hotel & Resort

Al Nawafleh Street

Wadi Musa 71811

(0)3 215 7401

Crowne Plaza Resort Petra

Wadi Mousa

Petra PO BOX 30, Jordan

(0)3 2156 266


Petra Guest House Hotel

On the main Entrance of PETRA

Wadi Musa 71810

(0)3 2156 72


Petra Inn Hotel

Tourism Stret

Wadi Moussa 71810, Jordan

(0)3 2156 401


Petra Diamond Hotel

Al Zaraya Street, P.O. Box 36

Wadi Musa, Jordan

(0)3 2155577


Petra Moon Hotel

Petra Visitor Center Street

(0)3 2156220


Edom Hotel Petra

Wadi Mousa

Jordan

(0)321 569 95

edomhotel.com‎

Candles Hotel

Wadi Musa

Petra, Jordan

(0)6 560 1076

candlespetra.com‎

Petra Antik Kenti Belgeseli

Petra Antik Kenti BelgeseliBugünkü Ürdün topraklarında, Wadi Musa şehri yakınlarında bulunan Petra Antik Kenti yörede 500 yıl hüküm sürmüş ve Anadolu toprakları ile Akabe körfezi arasında hüküm sürmüş Nebatilerin başkentidir. Petra Antik Kenti; bulunduğu konum, sağlam kumtaşı kayalara oyulmuş olması ve Nebatilerde sonra çok fazla insanlar tarafından yerleşilmemesi nedeniyle antik dünyadan günümüze değişmeden gelmiş muhteşem bir şehirdir. Petra antik kenti belgeselini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Petra Antik Kenti Hakkında Kısa Bilgi

Petra Antik Kenti Hakkında Kısa Bilgi

Petra Antik Kenti Arabistan Yarımadasında, Ürdün toprakları içerisinde, güney Ürdün'de Wadi Musa kenti dışında bulunmaktadır. Petra antik kenti Ürdün'ün Lut Gölü ile Akabe Körfezi arasındaki toprakları üzerinde yer alır. Antik kent Ürdün’ün başkenti Amman’a 246 km uzaklıkta, Akabe Körfezine ve şehrine 128 km uzaklıkta bulunur.


Antik kent 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO tarafından “Dünya Kültürel Mirası” listesine dâhil edilmiş ve 7 Temmuz 2007 tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikasından biri olarak seçilmiştir. Antik kentin altın çağlarını yaşadığı dönemde yaklaşık 20 – 30 bin kişinin şehirde yaşadığı düşünülmektedir. Arkeolojik kazılarda Üst Paleolitik döneme (MÖ 10.000) ait kaya sığınağı bulunmuştur. Petra antik kentinde ilk yerleşimlerin bundan 9000 yıl kadar önceye MÖ 7000’li yıllara dayandığı düşünülüyor. Kazılarda 9000 yıllık Neolitik köyü kalıntıları bulunmuştur. MÖ 400 ile MS 106 yılları arasındaki Roma öncesi Ürdün topraklarının tek hakimi olan Nebatiler'e başkentlik yapmıştır.Yunanca "taş" anlamına gelen Petra modern dünyada kalan en görkemli antik kenttir, Ortadoğu ve Ürdün’e çok sayıda ziyaretçi Petra Antik Kentini görmek için geliyor. Petra Antik Kenti kızıl, pembe ve turuncu renkli, sağlam, kumtaşı kayalara oyulmuş kaya tapınakları, mezarları ve özenli binaları ile muhteşem bir görüntü sunar.